Etički kodeks

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11  i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično i moguće koruptivno postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Povjerenik za etiku: Tomislav Ćurić
tel: 01/4400-864
e-mail: Tomislav.Curic@rdd.hr