Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja

Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja
Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja (dalje: Tehnička specifikacija) prilog je Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21. - dalje: Uredba) temeljem koje je i izrađena. Tehničkom specifikacijom utvrđuju se pravila i standardi postupanja s pismenima u elektroničkom obliku. Da bi postojalo povjerenje u sigurnu i pouzdanu komunikaciju elektroničkim putem, ta komunikacija se mora odvijati temeljem unaprijed poznatih pravila te korištenjem informacijskih sustava koji ispunjavaju zahtjeve osnovnih standarda i funkcionalnosti.
 

Namjena dokumenta

Tehnička specifikacija namijenjena je javnopravnim tijelima i trgovačkim društvima koja razvijaju digitalna rješenja za javnu upravu, kao i svim drugim zainteresiranim dionicima koji surađuju s javnopravnim tijelima.

Javnopravnim tijelima koja imaju razvijena rješenja za digitalizaciju procesa uredskog poslovanja služi kao podloga za nadogradnju postojećih sustava, a javnopravnim tijelima koja nemaju digitalizirane procese uredskog poslovanja služi za raspis zahtjeva pri nabavi potrebnih rješenja.

Tehnička specifikacija sadržava dovoljnu razinu detalja da bi se bez dodatnih intervencija mogla koristiti kao prilog u postupku javne nabave za sve uobičajene postupke u uredskom poslovanju javnopravnih tijela. Ipak, iako je Tehnička specifikacija rađena kako bi pokrila sve ključne procese koji se pojavljuju u uredskom poslovanju javnopravnih tijela, svako javnopravno tijelo može dopuniti zahtjeve u postupku nabave koji su potrebni u njihovim poslovnim procesima ako ih ima, osobito ako su neki procesi uređeni posebnim propisom.

Radi osiguranja integriteta dokumenata, tehnička specifikacija dostupna je u rubrici Dokumenti zajedno s hashevima dokumenata tehničke specifikacije u .docx i .odt formatu.