Žene u digitalnom svijetu (Women in Digital)

 

Logo okruglog stola Postani i TI, djevojka IT!Što je Deklaracija o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu?

Kako bi se potaknulo sudjelovanje žena u digitalnom sektoru, na prijedlog Europske komisije, 9. travnja 2019. godine 27 država članica EU i Norveška potpisale su Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu (Declaration of commitment on Women in Digital). Tom su se deklaracijom države potpisnice, članice EU, obvezale poticati aktivnu i važnu ulogu žena u digitalnom društvu te doprinijeti postizanju ravnopravnosti spolova u području IT-a kroz suradnju s javnim i privatnim sektorom te civilnim društvom.

Prema točkama Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu, svaka država članica radi na njezinoj provedbi ciljeva kroz svoj nacionalni akcijski plan.

Također, sve države članice isti dan obilježavaju Dan djevojaka i žena u IT-u diljem EU-a kako bi podigle svijest o doprinosu koji žene mogu dati digitalnoj ekonomiji (zadnji četvrtak u travnju), ali i raznim drugim manifestacijama, kroz suradnju s medijima, radi se na podizanju svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika i civilnog društva o pitanjima položaja žena u društvu.

Od država članica očekuje se isto tako i poticanje te promoviranje radne kulture koja nije diskriminirajuća (uključujući radne uvjete), kao i praćenje pokazatelja Women in Digital preglednika rezultata, koji je sastavni dio Indeksa digitalnoga gospodarstva i društva (DESI), a pokazuje ženski angažman te sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji i digitalnom društvu države članice.
 

Zašto Deklaracija o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu?

Slabo sudjelovanje žena u digitalnoj ekonomiji ima složene i višeslojne korijene. Glavne prepreke su rodna pristranost i socijalno-kulturološke konstrukcije, koje u raznim životnim fazama odvraćaju djevojke i mlade žene od upisivanja studija i ostvarivanja karijera iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Nužno je integrirati spoznaju o rodnoj pristranosti u sve relevantne sektore uključujući u inicijalno i kontinuirano usavršavanje nastavnika; riješiti pitanje strukturnih zapreka poput radnih uvjeta i kulture, a koje sprječavaju djevojke i žene da uđu u područje u kojem pretežno dominiraju muškarci; te povećati vidljivost nedovoljno cijenjenih uzora kako bi se inspiriralo djevojke i žene.

U Europskoj uniji, žene čine 52 posto populacije, a samo njih 17 posto ima poslove vezane uz IKT (informacijsku i komunikacijsku tehnologiju). Također, u tom sektoru žene zarađuju 19 posto manje od muškaraca te su baš u njemu posebice slabo zastupljene na vodećim položajima. Među šefovima ih je 19,2 posto prema 45,2 posto u drugim sektorima. Isto tako, samo 19 posto poduzetnika u IT sektoru su žene prema 54 posto u drugim uslužnim sektorima.

Samo jedan od šest stručnjaka u EU, odnosno jedan od tri diplomanata iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), jest žena. Ova nedovoljna zastupljenost uočava se na svim razinama digitalne ekonomije: u inženjerstvu i fizici, ali također i po broju žena koje su zaposlenice, na rukovodećim pozicijama u korporacijama i poduzetnice.

Povećanje sudjelovanja, vidljivosti i angažiranosti žena u digitalnoj ekonomiji moglo bi pomoći rješavanju pitanja nedostatka IKT znanja u EU te potaknuti ekonomski rast i širi društveni napredak. 


Je li Hrvatska potpisala Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu?

Stanje žena u IT industriji u Hrvatskoj nije puno drukčije od stanja u ostatku Europske unije. U IKT sektoru u Hrvatskoj svaka je sedma zaposlenica žena, a u Europskoj uniji svaka šesta. Točnije, žene čine tek 14,3 posto zaposlenih u IKT sektoru u Hrvatskoj. Stoga se Hrvatska pridružila europskoj inicijativi te je potpisala Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu dana 15. svibnja 2019.

Prema provedbenim točkama Deklaracije, fokus u nadolazećem periodu bit će na sljedećem:
 
  • Poticanje i promoviranje radne kulture koja nije diskriminirajuća (uključujući radne uvjete) organiziranjem okruglih stolova na temu osvješćivanja i poticanja djevojaka srednjoškolske dobi da se odluče za STEM zanimanja, kao i sudjelovanjem u inicijativama podrške ženama za ostvarivanje karijere u IT sektoru u suradnji s institucijama i poduzećima iz privatnog sektora
  • Poticanje medija kroz suradnju na portalu Agencije za elektroničke medije zeneimediji.hr
  • Sudjelovanje u obilježavanju Dana djevojaka i žena u IKT-u diljem Europe s institucijama i poduzećima iz privatnog sektora.

U planu je i donošenje Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu.


Kakvu ulogu u tome ima Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva?

U Hrvatskoj provedbu Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu na nacionalnoj razini koordinira Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva osmislio je te organizira s partnerima i sponzorima događanja u vidu okruglog stola pod nazivom “Postani i TI, djevojka IT” za djevojke viših razreda srednjih škola kako bi iz prve ruke čule iskustva žena iz IT industrije, čime bi ih se potaknulo na to da se i same odluče za STEM područje u nastavku svog školovanja, a time i u odabiru zanimanja.

Takvim događanjem, koje okuplja eminentne govornice iz akademske IT zajednice i IT industrije, nastoji se također istaknuti pitanje nedovoljne angažiranosti i zastupljenosti žena u digitalnom svijetu, kao i stvoriti ženske uzore u području IKT-a među mlađom ženskom populacijom.

Također, provodeći također jednu od aktivnosti Deklaracije po pitanju poticanja medija u osnaživanju i podizanju svijesti građana o položaju žena u digitalnom društva, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva potpisao je sporazum o suradnji s Agencijom za elektroničke medije na portalu Žene i mediji te se tako pridružio i ostalim dionicima koji sudjeluju u javnom diskursu na tu temu.


Korisne poveznice:

Women in Digital
Women in the ICT sector
European Network of Women in Digital (EWiD)
#DigitalRespect4Her Factsheet
Women in Digital Scoreboard Country Reports