Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja

Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja
Tehnička specifikacija informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja (dalje: Tehnička specifikacija) prilog je Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21. - dalje: Uredba) temeljem koje je i izrađena. Tehničkom specifikacijom utvrđuju se pravila i standardi postupanja s pismenima u elektroničkom obliku. Da bi postojalo povjerenje u sigurnu i pouzdanu komunikaciju elektroničkim putem, ta komunikacija se mora odvijati temeljem unaprijed poznatih pravila te korištenjem informacijskih sustava koji ispunjavaju zahtjeve osnovnih standarda i funkcionalnosti.

Obzirom da učestala pitanja koja Ministarstvo pravosuđa i uprave i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva zaprimaju, objavljujemo zaprimljena pitanja kao i odgovore na pristigla pitanja u zasebnom dokumentu. Dokument se redovito dopunjava s novim pristiglim pitanjima.
 

Namjena dokumenta

Tehnička specifikacija namijenjena je javnopravnim tijelima i trgovačkim društvima koja razvijaju digitalna rješenja za javnu upravu, kao i svim drugim zainteresiranim dionicima koji surađuju s javnopravnim tijelima.

Javnopravnim tijelima koja imaju razvijena rješenja za digitalizaciju procesa uredskog poslovanja služi kao podloga za nadogradnju postojećih sustava, a javnopravnim tijelima koja nemaju digitalizirane procese uredskog poslovanja služi za raspis zahtjeva pri nabavi potrebnih rješenja.

Tehnička specifikacija sadržava dovoljnu razinu detalja da bi se bez dodatnih intervencija mogla koristiti kao prilog u postupku javne nabave za sve uobičajene postupke u uredskom poslovanju javnopravnih tijela. Ipak, iako je Tehnička specifikacija rađena kako bi pokrila sve ključne procese koji se pojavljuju u uredskom poslovanju javnopravnih tijela, svako javnopravno tijelo može dopuniti zahtjeve u postupku nabave koji su potrebni u njihovim poslovnim procesima ako ih ima, osobito ako su neki procesi uređeni posebnim propisom.

Radi osiguranja integriteta dokumenata, tehnička specifikacija dostupna je u rubrici Dokumenti zajedno s hashevima dokumenata tehničke specifikacije u .docx i .odt formatu. 

U nastavku se nalaze vrijednosti SHA256 hasheva za objavljene dokumente u Verziji 1.0:
HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.1.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.docx je
D0ED2DB41B4A42FBAB0A159486F69AEAD62BCF9201FF57E759F983C7FA05800A
 
HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.1.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.odt je
13E487457A1F2C8A9C8D66D3218EBF1C40C56412A7D561CBEB9E60F96007A292

U nastavku se nalaze vrijednosti SHA256 hasheva za objavljene dokumente u Verziji 2.0:
HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.2.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.docx je
A4D76A13FC1FB20841C4443C79925493638A69DD890DFF9C400C2BADCBA4569E

HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.2.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.odt je
25912640D0DFDD7655A1B12F0F7A4D13BCE2A7BD9432E0F05B48A6BD24E6FA7F

U Verziji 3.0. ispravljene su priložene neispravne sheme te je tekst ažuriran.

HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.3.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.odt je
FCB25CC74E81E8934582B73F2EB611EB0D74FC2FADF8D1CF4817E061F821556D

HASH (Algoritam SHA 256) dokumenta - Ver.3.0_Tehnicka_specifikacija_SEUP.docx je
CCB60998476B348B34CA79E363D20D1C5CF3C96D4582A859640334F1532A68B0