Informacije za nadležna tijela

Nadležna tijela na nacionalnom nivou su sva ona tijela koja sudjeluju u implementaciji Uredbe o jedinstvenom digitalnom pristupniku o okviru objave poveznica na informacije, postupe/servise, te usluga podrške ili rješavanja problema koje objavljuju na svojim mrežnim stranicama. Postoje nadležna tijela koja su zakonski obvezna objavljivati isto sukladno Uredbi o jedinstvenom digitalnom pristupniku, ako i nadležna tijela koja zbog segmenta podizanja kvalitete svojih usluga isto u suradnji sa Nacionalnim koordinatorom i Europskom komisijom objavljuju ove informacije.
 
Uspješnost jedinstvenog digitalnog pristupnika ovisi o zajedničkim nastojanjima Komisije i država članica. Pristupnik treba imati jedinstveno korisničko sučelje ugrađeno u postojeći portal Vaša Europa, kojim upravlja Europska Komisija. U tom jedinstvenom korisničkom sučelju nalaze se poveznice na informacije, postupke te usluge podrške ili rješavanja problema koje već postoje na portalima kojima upravljaju nadležna tijela država članica i Europska Komisija.

Kako bi se olakšala upotreba pristupnika, jedinstveno korisničko sučelje treba biti dostupno na svim službenim jezicima institucija Europske Unije. Na postojećem portalu Vaša Europa i njegovoj glavnoj mrežnoj stranici za pristup, koji će biti prilagođeni potrebama pristupnika osigurava se višejezični pristup dostupnim informacijama. Europska Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama razvija tehničke alate koji bi trebali biti potpora funkcioniranju pristupnika.

U izborniku s desne strane nalazi se osnovne informacije, smjernice i upute bitne za rad nadležnih tijela.