Preko 1100 djelatnika javnog sektora odslušalo edukacijske programe o digitalnoj pristupačnosti

Preko 1100 djelatnika javnog sektora odslušalo edukacijske programe o digitalnoj pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kontinuirano promiče aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o zahtjevima digitalne pristupačnosti za korisnike mrežnih stranica i mobilnih uređaja


Na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (u daljnjem tekstu SDURDD) u posebnoj rubrici Digitalna pristupačnost nalaze se svi relevantni podaci o osnovnim načelima digitalne pristupačnosti i zakonskim obvezama za tijela javnog sektora. Osobe s vidnim, slušnim, motoričkim ili kognitivnim poteškoćama, starije osobe, ozlijeđene osobe se svakodnevno susreću s preprekama, ne samo u fizičkom već i u digitalnom svijetu. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih većina ljudi može lako opažati i razumjeti  bez obzira na navedene poteškoće. U Republici Hrvatskoj od 2019. godine na snazi je Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora kojim se utvrđuju mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje (mobilnih aplikacija) tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom i starijim osobama.

SDURDD u svome radu na promicanju digitalne pristupačnosti usko surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i drugim stručnjacima koji se bave ovim područjem, što je rezultiralo dobro posjećenim događajima i uvođenjem digitalne pristupačnosti u strateške dokumente Republike Hrvatske.

U suradnji s ostalim relevantnim dionicima održava edukacijske programe namijenjene osposobljavanju djelatnika zaduženih za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i mobilnih aplikacija, pa je tako do sada postojeće programe odslušalo preko 1100 polaznika.
 
Naziv edukacije Broj polaznika
 Tečaj „Digitalna pristupačnost“ 23
 Tečaj „Digitalna pristupačnost“ (online) 820
 Webinar „Digitalna pristupačnost u knjižnicama“ 289
 UKUPNO POLAZNIKA
edukacijskih programa
1132

Broj polaznika edukacijskih programa o digitalnoj pristupačnosti

U svrhu podizanja svijesti o zahtjevima digitalne pristupačnosti organizirana su dva virtualna okrugla stola pod nazivom „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“. Na ovim događajima predstavnici tijela javnog sektora, udruga osoba s invaliditetom, akademske zajednice i privatnog sektora su raspravljali o izazovima digitalne pristupačnosti i postignutim rezultatima, a zajedno su osigurali platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njezino unaprjeđenje koje će omogućiti veću uključivost hrvatskog društva.

Kako bi se osigurala dugoročna briga oko digitalne pristupačnosti, SDURDD je sudjelovao u izradi nacrta prijedloga Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine.

Na kraju 2021. godine SDURDD i Povjerenik za informiranje izradili su prvo trogodišnje izvješće o digitalnoj pristupačnosti za Europsku komisiju. Provedeno je istraživanje radi praćenje implementacije Zakona o pristupačnosti. S ciljem dobivanja što preciznijih rezultata o praktičnoj upotrebljivosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija za osobe s invaliditetom, provedeno je testiranje koje su proveli vanjski suradnici, predstavnici krovnih nacionalnih udruga osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom. Rezultati potvrđuju uglavnom vrlo visoku utvrđenu digitalnu pristupačnost većine praćenih tijela, ali potrebni su daljnji napori kako bi se osigurala još bolja pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga javnog sektora.

Za sva dodatna pitanja oko digitalne pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora možete se obratiti na adresu: pristupacnost@rdd.hr.
 
 

Pisane vijesti