Potpisan sporazum o suradnji između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku

Potpisan sporazum o suradnji između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku

Državni tajnik Bernard Gršić i dekan Krunoslav Zmaić potpisali su 21. siječnja 2022. godine sporazum o suradnji

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u cilju ostvarenja dugoročne znanstvene, tehničke i stručne suradnje na području istraživanja i razvoja, a posebice na projektima vezanima uz državnu informacijsku infrastrukturu, potpisali su sporazum kojim potvrđuju potrebu i spremnost za međusobnu stručnu i tehničku suradnju.

Suradnjom i angažiranjem resursa u istraživanjima i primjenama dobivenih rezultata promicat će zajedno digitalnu transformaciju u kontekstu razvoja državne informacijske infrastrukture te na ostalim zajedničkim projektima i aktivnostima u onim djelatnostima u kojima postoje zajednički interesi.

Suradnja uključuje pripremu i realizaciju razvojno-istraživačkih i drugih projekata u zemlji i inozemstvu koji su vezani uz državnu informacijsku infrastrukturu, zajedničko prezentiranje i objavljivanje rezultata istraživanja, zajedničke javne istupe u cilju širenja istine o znanstvenim spoznajama vezanim uz realizaciju suradnje, kao i jačanja društvenog utjecaja djelatnosti, stručnu pomoć za kreiranje stajališta Republike Hrvatske vezano za praćenje i provedbu politika digitalnog razvoja i transformacije Europske unije, konzultantske aktivnosti, te druge oblike suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek sastavnica je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i provodi novi studijski program Digitalna poljoprivreda, te se nalazi u tranzicijskim procesima uključivanja u europske integracije, što nameće zahtjeve međunarodne konkurentnosti i prilagodbu Europskom visokoobrazovnom prostoru (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). Fakultet će do 2025. godine postati prepoznatljiv u biotehničkim i interdisciplinarnim znanstvenim područjima istraživanja u kojima će postići izvrsnost na međunarodnoj razini, aktivno se uključiti u Europski istraživački prostor (ERA) i profilirati se kao biotehnički centar izvrsnosti za transfer znanja i tehnologija u gospodarstvu.

Naročita važnost sklapanja ovog sporazuma se ogleda kroz jačanje suradnje između akademskog sektora i državne uprave gdje će se, prije svega, kroz izmjenu znanja i informacija te buduće projekte razvoja i istraživanja u javnoj upravi koristiti znanstveno i drugo iskustvo u području razvoja digitalnog društva.

Pisane vijesti