Održan sastanak predstavnika država članica EU zaduženih za kreiranje i provedbu digitalnih politika (CIO Meeting)

Održan sastanak predstavnika država članica EU zaduženih za kreiranje i provedbu digitalnih politika (CIO Meeting)

Predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva aktivno su sudjelovali na sastanku vezano uz temu digitalne transformacije u Europi

U Bruxellesu je održan redoviti sastanak predstavnika država članica EU zaduženih za kreiranje i provedbu digitalnih politika (CIO Meeting). U ime Republike Hrvatske na sastanku su prisustvovali Nikola Modrušan, zamjenik državnog tajnika te Igor Ljubi, v.d. načelnika Sektora za digitalnu infrastrukturu. Na sastanku su raspravljane teme vezane uz izazove digitalne uprave, interoperabilnost kao i provedba sljedećih koraka u europskoj digitalnoj dekadi. Sudionici sastanka složili su se oko važnosti zajedničkog provođenja ključnih aktivnosti digitalne transformacije  kako bi se savladale prepreke koje su već identificirane u strateškim dokumentima. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastaviti će provedbu već započetih, kao i pokrenuti nove aktivnosti kako bi Republika Hrvatska ostvarila ambiciozne planove postavljene u Strategiji digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.

Pisane vijesti