Nove e-usluge lokalne samouprave u sustavu e-Građani

Nove e-usluge lokalne samouprave u sustavu e-Građani

Grad Zagreb pokrenuo je elektroničku uslugu MojZagreb te je ona integrirana u sustav e-Građani. Usluga građanima Grada Zagreba omogućava jedinstvenu točku mobilnog i web pristupa raznim e-uslugama Grada Zagreba

Riječ je o četrdeset i trećoj elektroničkoj usluzi unutar sustava e-Građani, koji trenutno broji 476.331 korisnika. Nova usluga nije jedina koju pruža lokalna samouprava.

Naime, u rujnu je aktivirana i e-usluga Vodne usluge Međimurskih voda putem koje korisnici imaju uvid u pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja i ispis računa. Ujedno, korisnici usluga Zagrebačkog holdinga može putem usluge Komunalne usluge i naknade odabrati na koji način će primati jedinstvenu uplatnicu (poštom ili isključivo elektroničkim putem), pogledati podatke s uplatnica i stanje duga. Korisnici Osobnog korisničkog pretinca još otprije zaprimaju jedinstvenu uplatnicu ZG Holdinga. 

Pisane vijesti