Talinska deklaracija o e-upravi

Talinska deklaracija o e-upravi

Talinska deklaracija, potpisana u listopadu ove godine, nadovezuje se na prethodne inicijative institucija EU-a, Deklaraciju iz Malmöa 2009. godine, Akcijski plan za e-upravu 2016. – 2020. i Europski okvir za interoperabilnost

Okvirna vizija Deklaracije i dalje je težiti, na svim razinama javne uprave, sljedećem: otvorenosti, učinkovitosti i uključivosti, osiguravajući cjelovite javne usluge za sve građane i poslovne subjekte koje su bezgranične, interoperabilne, personalizirane i prilagođene korisnicima.

Kako bi se ostvarila ta vizija, u periodu 2018.- 2022. u državama članicama te institucijama EU-a, radit će se na ostvarenju sljedećih ciljeva:

1. Digitalno kao standard (Digital-by-default), uključivost i dostupnost – osigurati građanima i poslovnim subjektima mogućnost digitalne interakcije s javnom upravom, ako se na to odluče, sukladno „Načelima usmjerenosti na korisnika pri oblikovanju i pružanju digitalnih javnih usluga“, kako je to navedeno u Prilogu Deklaraciji. Usluga mora biti dostupna na jednostavniji i brži način, svima pod jednakim uvjetima, u univerzalnom dizajnu mrežnih stranica i osiguranu vjerodostojnost. Građane i poslovne subjekte treba poticati na korištenje digitalnih usluga promicanjem dostupnih digitalnih javnih usluga i osiguravanjem njihove bolje dostupnosti kroz mrežne stranice i mobilne aplikacije, promicanjem prednosti korištenja takvih usluga za korisnike, korištenjem  personaliziranih i proaktivnih usluga, mogućnošću elektroničkog pristupa mehanizmu pravne zaštite i pritužbi.

2. „Samo jednom“  – smanjenje administrativnog opterećenja izgradnjom digitalnih javnih usluga te dostavljanje istih podataka od strane građana i poslovnih subjekata javnim službama samo jednom, što će se postići suradnjom i razmjenom podataka među upravama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i s drugim državama za prekogranične digitalne jave usluge. 

3. Pouzdanost i sigurnost – raditi na sigurnosti digitalnih javnih usluga i ispravnoj identifikaciji korištenjem eIDAS okvira za kvalificirane elektroničke usluge povjerenja.

4. Otvorenost i transparentnost – zaštita osobnih podataka i privatnosti pri obradi osobnih podataka  te obaviještenost građana o uporabi i pohrani njihovih podataka kao i omogućavanje građanima i poslovnim subjektima upravljanje vlastitim osobnim podacima (npr. pristup, provjeru, podnošenje ispravaka) kojima raspolaže javna uprava, bar u temeljnim registrima i/ili sličnim bazama podataka, kada je to izvedivo.

5. Interoperabilnost kao standard – unapređivanje ponovne uporabe zajedničkih rješenja : elektroničkog identiteta (eID), e-potpisa, e-dostave, e-nabave i e-fakturiranja, šire korištenje rješenja otvorenog koda i/ili otvorene standarde pri izradi tehnoloških rješenja.

6. Mjere horizontalne politike osnaživanja – povećanje vještina digitalnog upravljanja među najvišim državnim i javnim službenicima i digitalnih vještina u javnoj upravi na 
svim razinama, kao nužan preduvjet za uspjeh digitalne preobrazbe javne uprave, proširivanje i produbljivanje uporabe podatka  radi njihovog potpunog iskorištavanja pri odlučivanju, proširenje i razmjena dobre prakse radi ubrzanja sveukupne digitalne preobrazbe e-uprave do lokalne i regionalne vlasti, osiguravanje i usmjeravanje financijskih sredstava na prioritete koji osiguravaju bržu preobrazbu javne uprave.


Tallinn Declaration on eGovernment, at the ministerial meeting during Estonian Presidency of the Council of the EU on 6 October 2017
 


Pisane vijesti