Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine objavljen na e-Savjetovanju

Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine objavljen na e-Savjetovanju

Građani se mogu uključiti do 28. listopada i svojim komentarima sudjelovati u kreiranju jasnih i konkretnih ciljeva za digitalnu transformaciju Hrvatske u sljedećih deset godina

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao stručni nositelj izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću samim početkom izrade Nacrta prijedloga Strategije sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, a vodeći se odredbama šireg koncepta sudjelovanja zainteresirane javnosti u postupcima odlučivanja. Strategija obuhvaća četiri prioritetna područja: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave i pravosuđa, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža te razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta.

U svrhu izrade jedinstvene Strategije digitalne Hrvatske pozvana su da se uključe relevantna tijela državne uprave, udruge, visokoškolske ustanove akademske zajednice, udruženja gospodarskih subjekata na području digitalizacije da imenuju svoje predstavnike u Stručnu radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. Pozivu se odazvalo 40 institucija, ministarstava, središnjih državnih ureda, udruga i sekcija gospodarskih udruženja s preko 140 članova koji su vrlo aktivno i produktivno doprinijeli izradi Nacrta prijedloga Strategije. Na taj način ostvarena je sinergijska uključivost javnog i privatnog sektora, ali i akademske zajednice i relevantnih udruga u proces donošenja dokumenta koji je od nacionalne strateške važnosti.

Proces digitalne transformacije društva događa se u svim područjima života, no ključno je da iz vida ne izgubimo da njen cilj treba biti bolji život svih građana, konkurentnije gospodarstvo i svima jednostavno dostupna državna uprava. Na svima nama je da zajednički usmjeravamo procese i upravljamo njima kako bi se Hrvatska razvijala, a ova Strategija digitalne Hrvatske 2032. treba dati odgovore na pitanja kako da to postignemo u području digitalizacije.
 
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
 
Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2032

Pisane vijesti