Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2032.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2032.

Bernard Gršić, čelnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva: Sada se u potpunosti možemo posvetiti ubrzanju procesa digitalne transformacije Hrvatske

Prilikom predstavljanja Strategije državni tajnik je istaknuo: “Izradi strategije prionulo se iz shvaćanja da je digitalizacija kao jedno od prioritetnih područja javnih politika, jedan od ključnih elemenata svih resora te da je potrebna snažna koordinacija, jasan plan i jasna vizija da bi se osigurala izgradnja stabilne i otporne javne uprave te podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva što u konačnici dovodi do poboljšanja života hrvatskih građana. Strategija definira viziju Hrvatske unaprijeđene digitalnom transformacijom i pozicionira Hrvatsku kao gospodarski konkurentnu zemlju na digitalnoj karti Europe. Identificira ključne izazove, razvojne potrebe i potencijale, donosi konkretna prioritetna područja kroz četiri strateška cilja: razvijeno inovativno digitalno gospodarstvo, digitalizirana javna uprava, razvijene dostupne i korištene mreže velikih kapaciteta i razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba. Metoda izrade strategije bila je participativna, u njezinu je izradu bio uključen širok krug zainteresiranih dionika, predstavnici tijela javne vlasti, civilnog sektora, akademske zajednice i gospodarstva, ukupno 140 sudionika iz više od 40 institucija“, zaključio je državni tajnik Bernard Gršić.
 
Strategija digitalne Hrvatske 2032. je strateški dokument koji kroz sljedećih deset godina treba dati smjernice razvoja digitalizacije u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti