Državni tajnik Bernard Gršić: Za razvoj digitalne transformacije nužna je svijest o jačanju digitalnih vještina

Državni tajnik Bernard Gršić: Za razvoj digitalne transformacije nužna je svijest o jačanju digitalnih vještina

Dana 13. prosinca 2022. godine održana je konferencija o sigurnosti informacijskih sustava na temu „Kibernetička sigurnost - jačanje otpornosti i EU perspektiva“ u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava

Tema ovogodišnje konferencije bila je usko vezana uz niz inicijativa Europske unije koje za cilj imaju jačanje otpornosti europskog kibernetičkog prostora i njihovu transpoziciju u hrvatsko zakonodavstvo. Na konferenciji je, između ostaloga, bilo riječi o aktivnostima vezanima uz izradu i implementaciju legislativnog okvira EU-a u području kibernetičke sigurnosti te o novom Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. Cilj konferencije je bio prikazati značajne aktivnosti i projekte koje nadležna državna tijela i ostale institucije provode s ciljem jačanja otpornosti sustava kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Za vrijeme svog izlaganja državni tajnik Gršić se osvrnuo na Strategiju digitalne Hrvatske 2032. za čiju izradu je bio zadužen Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. „Provedbom ciljeva u Strategiji koji uključuju razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo, digitaliziranu javnu upravu, razvijene dostupne i korištene mreže velikih kapaciteta i razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba, želimo da Hrvatska u desetogodišnjem razdoblju bude unaprijeđena digitalnom transformacijom. Da bi se to ostvarilo potrebni su nam digitalno kvalificirani građani i visokokvalificirani stručnjaci, digitalizacija javnih usluga, sigurna, učinkovita i održiva digitalna infrastruktura i digitalna transformacija gospodarstva. Sve to možemo postići zajedničkom sinergijom gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja te civilnog društva”, zaključio je državni tajnik Gršić.

Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava namijenjena je bila prije svega čelnicima državnih tijela i savjetnicima za informacijsku sigurnost te voditeljima i djelatnicima ustrojstvenih jedinica u državnim tijelima koji se bave informacijskom sigurnošću odnosno sudjeluju u postupcima planiranja i uspostave informacijskih sustava i upravljaju njihovom sigurnošću.
 

Pisane vijesti