Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Ujedinjeni narodi proglasili su 3. prosinca Međunarodnim danom osoba s invaliditetom

Obilježavanjem tog datuma nastoji se postići jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 12 % stanovnika s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena.

U vezi s ovom temom valja spomenuti kako Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva radi na Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Prilikom donošenja zakona propisana je uporaba svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu. Na taj način mrežne stranice bit će prilagođene osobama s invaliditetom i/ili smanjenim sposobnostima.


Foto: www.radioorahovica.com

Pisane vijesti