Poziv na drugu fazu testiranja

Poziv na drugu fazu testiranja

Rezultati prve faze testiranja te poziv na drugu fazu testiranja kandidata/kinja u postupku provedbe javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 93 od 19. listopada 2018. godine

Pozivaju se kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 93 od 19. listopada 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a uspješno su prošli prvu fazu testiranja.

Više o pozivu na testiranje te o sadržaju i načinu testiranja pročitajte u našoj rubrici Natječaji.

Pisane vijesti