Bernard Gršić: Gotovo polovina hrvatskih građana koristi portal e-Građani

Bernard Gršić: Gotovo polovina hrvatskih građana koristi portal e-Građani

Glavne teme e-biz konferencije su digitalna transformacija, digitalno poslovanje i digitalno bankarstvo

E-BIZ 2023 - konferencija o digitalizaciji poslovanja ima za cilj ubrzati digitalnu transformaciju u Hrvatskoj. Svake godine više od 150 polaznika sudjeluje na nizu predavanja i rasprava, koje drže vodeći strani i domaći stručnjaci.

Digitalizacija poslovanja nije apstraktni koncept nego je to jedini način za konkurentnije gospodarstvo, kvalitetnija radna mjesta, a time i više plaće istaknuo je u svom uvodnom obraćanju na konferenciji državni tajnik Bernard Gršić.

Devet godina nakon lansiranja portala e-Građani razvijeno je i uključeno više od 100 usluga koje se mogu koristiti digitalnim putem. Danas gotovo polovina hrvatskih građana koristi sustav e-Građani. Broj transakcija prešao je 131 milijun, što znači da su hrvatski građani toliko puta izbjegli čekanje u redovima na šalterima.

Pisane vijesti