e-Upravni postupak – 101 usluga dostupna hrvatskim građanima putem platforme e-Građani

e-Upravni postupak – 101 usluga dostupna hrvatskim građanima putem platforme e-Građani

Usluga e-Upravni postupak je usluga Ministarstva pravosuđa i uprave, a namijenjena je građanima i poslovnim korisnicima.

E-Upravni postupak je usluga koja građanima i poslovnim korisnicima omogućava da putem portala e-Građani prate status upravnog postupka u kojemu su stranka. Obavijesti o tijeku postupka hrvatski građani primaju direktno u osobni korisnički pretinac.  

Osim informacija za građane i poslovne subjekte, ZUP IT (Jedinstveni informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku), omogućuje prikupljanje i analizu podataka o upravnim postupcima koji se vode pred javnopravnim tijelima. To se odnosi na tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti.
Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske koji građanima, bez naknade, omogućava modernu, brzu i jednostavnu komunikaciju s javnom upravom. Korisnici sustava e-Građani, fizičke osobe i poslovni subjekti, dobivaju korisnički pretinac koji omogućava primanje elektroničkih poruka i dokumenata s pravnom snagom od tijela javne vlasti.
 
Usluga e-Upravni postupak omogućava prikaz promjena u upravnim predmetima koje rješava tijelo koje se integriralo sa ZUP-IT sustavom, a u kojima je korisnik pokrenuo upravni postupak ili u kojem sudjeluje u svojstvu stranke ili osobe ovlaštene za zastupanje. Podaci o upravnim predmetima pružaju korisniku informacije o radnjama i tijeku postupka. Obavijesti o promjeni u upravnom predmetu dostavljaju se u korisnički pretinac, a primljena obavijest sadrži nužne informacije od interesa stranke (naziv tijela koje vodi postupak i klasu predmeta) te poveznicu za ZUP‑IT javni portal gdje korisnik u svom profilu može naći strukturirane opširnije informacije o predmetu i tijeku promjena.
 
Broj jedinstvenih korisnika u sustavu e-Građani iznosi preko 1.755.000, a sa današnjim danom građanima je dostupna 101 usluga.

Pisane vijesti