Politika otvorenih podataka

Slika /Slike/otvoreni podaci.jpg
Prepoznajući potencijal otvorenih podataka za sveukupni razvoj Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donosi politiku otvorenih podataka koja predstavlja strateški smjer daljnjeg razvoja politike otvorenosti i transparentnosti javne uprave, čijom se provedbom želi stvoriti i razvijati poticajno okruženje za otvaranje podataka tijela javne vlasti i njihovo ponovno korištenje radi stvaranja nove društvene i gospodarske vrijednosti

Otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana društvena ili gospodarska vrijednost (aplikacije, znanstvena istraživanja, i sl.). S jedne strane otvoreni podaci doprinose transparentnost tijela javne vlasti, jačaju njihovu odgovornost prema javnosti i smanjuju rizik od korupcije. S druge strane, podaci koje generira javni sektor predstavljaju vrijedan resurs  za razvoj inovativnih usluga i proizvode s dodanom vrijednošću, koji su poticaj razvoju gospodarstva, odnosno otvaranju novih radnih mjesta i poticanja ulaganja u sektorima temeljenima na podacima. Oni omogućuju stvaranje kompetitivnih prednosti, razvoj inovacija i novih radnih mjesta.

Republika Hrvatska posvećena je načelima otvorenih podataka i provedbi europskog zakonodavstva o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora koje nalaže državama članicama da osiguraju maksimalnu zakonski utemeljenu otvorenost podataka, njihovu kvalitetu i pristupačnost, na načelima nediskriminacije i minimalnog troška.

Usvajanje Politike očekuje se do kraja srpnja 2018. godine, a Akcijski plan za provedbu politike otvorenih podataka do kraja rujna.

Nacrt politike otvorenih podataka  (nalazi se u rubrici Dokumenti).

Otvoreni podaci u Republici Hrvatskoj – kronologija (nalazi se u rubrici Dokumenti).
 

Pravni okvir za izradu Politike otvorenih podataka

Portali otvorenih podataka i mogućnost korištenja otvorenih podataka