Portali otvorenih podataka i mogućnost korištenja otvorenih podataka

Portali otvorenih podataka središnje su mjesto na kojima se prikupljaju, kategoriziraju i objavljuju informacije o otvorenim podaci javnog sektora. Središnji europski portal otvorenih podataka, European Data Portal, sadrži trenutačno 897.277 skupova otvorenih podataka koje su objavila tijela javne vlasti u zemljama članicama EU. 

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora, a na njemu je trenutačno objavljen 581 skup podataka. Portal je započeo s radom 2015. godine, s ciljem širenja javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koji bi te podatke koristile. Također, Portalom se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Osim na nacionalnom portalu, otvoreni podaci objavljuju se i na lokalnim portalima (Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Virovitica, Grad Varaždin):
 
a harvestira ih Europski portal otvorenih podataka / European Data Portal .

Tijela javne vlasti omogućavaju ponovnu uporabu informacija u strojno čitljivom obliku, otvorenom formatu i u skladu s otvorenim standardom, putem proaktivne objave (otvoreni podaci) ili pružanjem informacija na zahtjev korisnika. Ponovna uporaba informacija omogućuje se bez ograničenja i za slobodnu uporabu svim korisnicima uz isticanje otvorene dozvole čiji je sadržaj i opseg propisan Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija.

Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. U opravdanim slučajevima s obzirom na vrstu informacija ili način nastanka odnosno svrhu prikupljanja informacija tijelo javne vlasti može umjesto otvorene dozvole propisane Pravilnikom odrediti uvjete za ponovnu uporabu putem vlastitih dozvola ili standardnih otvorenih dozvola (Creative Commons ili druge dozvole).