Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva utvrđeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 10/2017).

Za obavljanje poslova iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
 
 • 1. Glavno tajništvo
 
 • 1.1. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne, informatičke poslove i uredsko poslovanje
 
 • 1.2. Služba za financijsko-materijalne, tehničke i opće poslove 
 
 • 2. Sektor za planiranje i strategiju razvoja digitalnog društva
 
 • 3. Sektor razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru
     
 • 4. Sektor za središnji katalog i portale 
 
 • 4.1. Služba za prikupljanje i obradu službenih dokumenata i podataka
 
 • 4.1.1. Odjel za prikupljanje i koordinaciju
 
 • 4.1.2. Odjel za sadržajnu obradu 
 
 • 4.1.3. Odjel za podršku korisnicima
 
 • 4.2. Služba za objavu i održavanje sadržaja portala