Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva utvrđeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 10/2017).