Digitalna pristupačnost

Slika /slike/WAD.JPG

Što je digitalna pristupačnost?

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.
 

Tko je donio direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora?

S ciljem osiguranja za sve građane jednakog i pod istim uvjetima pristupa sadržajima i uslugama javnog sektora, Europska unija donijela je Direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Direktivom se obvezuju sve članice Unije na donošenje nacionalnih propisa, kojima bi se uredilo ovo područje. Zbog toga je i u RH pokrenut proces izrade i donošenja Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
 

Kad je u RH Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora stupio na snagu?

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora objavljen je u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a stupit će na snagu dana 23. rujna 2019.
 
Zakon o pristupačnosti, prema odredbama Direktive, propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu.
 

Kako će primjena standarda utjecati na korisnike usluga?

To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom i/ili smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljena načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan).
 

Zašto je bilo potrebno donošenje Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora?

Na taj način Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora osigurava ravnopravno uključivanje i aktivnu ulogu u društvu svih osoba bez obzira na vrstu i stupanj njihovog invaliditeta i/ili smanjene sposobnosti zbog godina ili nekog drugog uzroka.
 

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je i kao zvučni zapis:

01_Odluka o proglašenju Zakona
Preuzmite audio zapis

02_Svrha i područje primjene Zakona_članak 1
Preuzmite audio zapis

03_Usklađenost s propisima Europske unije_članak 2
Preuzmite audio zapis

04_Iznimke od primjene_članak 3
Preuzmite audio zapis

05_Odnos Zakona prema drugim propisima_članak 4
Preuzmite audio zapis

06_Pojmovi_članak 5
Preuzmite audio zapis

07_Zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje_članak 6
Preuzmite audio zapis

08_Pretpostavke sukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti_članak 7
Preuzmite audio zapis

09_Nerazmjerno opterećenje_članak 8
Preuzmite audio zapis

10_Izjava o pristupačnosti i povratne informacije_članak 9
Preuzmite audio zapis

11_Poduzimanje mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja_članak 10
Preuzmite audio zapis

12_Praćenje i izvješćivanje_članak 11
Preuzmite audio zapis

13_Nadzor_članak 12
Preuzmite audio zapis

14_Poslovi inspektora_članak 13
Preuzmite audio zapis

15_Prekršajne odredbe_članak 14
Preuzmite audio zapis

16_Prekršajni nalog_članak 15
Preuzmite audio zapis

17_Prijelazne odredbe_članak 16
Preuzmite audio zapis

18_Stupanje na snagu_članak 17
Preuzmite audio zapis