Zakon o pristupačnosti - audiozapis

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je i kao zvučni zapis:

01_Odluka o proglašenju Zakona
Preuzmite audio zapis

02_Svrha i područje primjene Zakona_članak 1
Preuzmite audio zapis

03_Usklađenost s propisima Europske unije_članak 2
Preuzmite audio zapis

04_Iznimke od primjene_članak 3
Preuzmite audio zapis

05_Odnos Zakona prema drugim propisima_članak 4
Preuzmite audio zapis

06_Pojmovi_članak 5
Preuzmite audio zapis

07_Zahtjevi u pogledu pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje_članak 6
Preuzmite audio zapis

08_Pretpostavke sukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti_članak 7
Preuzmite audio zapis

09_Nerazmjerno opterećenje_članak 8
Preuzmite audio zapis

10_Izjava o pristupačnosti i povratne informacije_članak 9
Preuzmite audio zapis

11_Poduzimanje mjera i aktivnosti osposobljavanja i promicanja_članak 10
Preuzmite audio zapis

12_Praćenje i izvješćivanje_članak 11
Preuzmite audio zapis

13_Nadzor_članak 12
Preuzmite audio zapis

14_Poslovi inspektora_članak 13
Preuzmite audio zapis

15_Prekršajne odredbe_članak 14
Preuzmite audio zapis

16_Prekršajni nalog_članak 15
Preuzmite audio zapis

17_Prijelazne odredbe_članak 16
Preuzmite audio zapis

18_Stupanje na snagu_članak 17
Preuzmite audio zapis