Digitalna pristupačnost

Što je digitalna pristupačnost?

Osobe s vidnim, slušnim, motoričkim ili kognitivnim poteškoćama, starije osobe, ozlijeđene osobe se svakodnevno susreću s preprekama, ne samo u fizičkom već i u digitalnom svijetu! 

Digitalna pristupačnost jest praksa prilagodbe mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i ostalih digitalnih sadržaja i usluga kako bi im svi korisnici mogli pristupiti, koristiti ih i razumjeti bez obzira na vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće (privremene ili trajne).
Digitalna pristupačnost polazi od četiri osnovna načela koja zahtijevaju da svi korisnici, bez obzira na svoje mogućnosti, mogu:

  • percipirati informacije i sastavne dijelove korisničkog sučelja (mogućnost opažanja)
  • upravljati korisničkim sučeljem (operabilnost)
  • razumjeti informacije i način rada korisničkog sučelja (razumljivost)
  • pristupiti sadržaju bez obzira na tehnologiju (stabilnost).

U Republici Hrvatskoj načela digitalne pristupačnosti ugrađena su u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019).

Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju.

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je i kao audio zapis.
  

Što su tijela javnog sektora obvezna poduzeti kako bi osigurala pristupačnost svojih digitalnih sadržaja i usluga?

Tijela javnog sektora dužna su prilagoditi svoje digitalne sadržaje i usluge sukladno europskoj normi EN 301 549. Kao pomoć u prilagodbi svojih stranica, tijela javnog sektora mogu koristiti Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje je izradio CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža). Ove smjernice sadrže minimalne zahtjeve za digitalnom pristupačnosti i CARNET ih kontinuirano revidira i nadopunjuje, uz prethodne konzultacije sa stručnom zajednicom i relevantnim dionicima.
 
Koraci za postizanje digitalne pristupačnosti su:
  1. provesti početnu procjenu (procjena u kojoj mjeri su mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora prilagođene propisanim zahtjevima pristupačnosti)
  2. prilagoditi mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje
  3. objaviti i redovito ažurirati izjavu o pristupačnosti (sadržaj predloška izjave o pristupačnosti propisan je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523)
  4. nastaviti objavljivati digitalno pristupačne sadržaje
 

S ciljem što učinkovitije prilagodbe zahtjevima digitalne pristupačnosti, preporučamo da se u svakome tijelu javnoga sektora odredi službenik koji će poduzeti potrebne mjere za osiguranje pristupačnosti, primjerice službenik zadužen za administraciju mrežnih stranica. Istim osobama preporučamo i pohađanje edukacijskog programa Državne škole za javnu upravu „Digitalna pristupačnost“. Informacije o datumima održavanja možete pratiti na stranicama Državne škole za javnu upravu.

Povjerenik za informiranje otvorio je info-telefon za digitalnu pristupačnost, koji je dostupan na broju 01 2099 120 svake srijede i petka od 13,00 do 15,00 sati. U navedenom terminu info-telefon namijenjen je isključivo za upite tijela javnog sektora i korisnika o načinu ispunjavanja zakonskih obveza, sukladno Zakonu o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019).

Sve dodatne informacije u vezi Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora možete dobiti slanjem upita na elektroničku adresu: pristupacnost@rdd.hr.