Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/europe-2021308_640_manja.jpg
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja su:
 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisustva zaposlenika
 • prikuplja i analizira podatke za prijem u državnu službu
 • podaci o osobama koje obnašaju dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru
 • evidentira zahtjeve i način rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidentira zahtjeve i odgovore na upite korisnika
 • vodi evidenciju o osobama zaduženima u drugim tijelima državne uprave za uređivanje portala Moja uprava
 • vodi evidenciju o komentarima prikupljenima s obrasca na portalu Moja uprava
 • evidentira posjetitelje službenih prostorija
 • snimke video nadzora
 • javno objavljuje dostavljene izvještaje.
 
 
Primatelji osobnih podataka
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 
Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@rdd.hr.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastitapodataka@rdd.hr
ili putem pošte:
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva:
n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ulica Ivana Lučića 8
10 000 Zagreb