Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja su:
 • prikuplja i analizira podatke za prijam u državnu službu
 • podaci o osobama koje obnašaju dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru
 • evidentira zahtjeve i način rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidentira zahtjeve i odgovore na upite korisnika
 • vodi evidenciju o osobama zaduženima u drugim tijelima državne uprave za uređivanje portala Moja uprava
 • vodi evidenciju o komentarima prikupljenima s obrasca na portalu Moja uprava
 • vodi evidenciju polaznika edukacijskih programa
 • evidentira posjetitelje službenih prostorija
 • snimke videonadzora
 • javno objavljuje dostavljene izvještaje.

Primatelji osobnih podataka
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 
Izjava o privatnosti
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obvezuje se štititi privatnost i sigurnost osobnih podataka korisnika ove web-stranice.
Prilikom posjeta našim web-stranicama, vaši osobni podaci (ime, prezime, kontakt podaci) neće se prikupljati, osim u slučaju da ih dobrovoljno pošaljete putem online obrazaca u točno određenu svrhu (obrazac za ostvarivanje prava na pristup informacijama, prijava na edukativne programe, postavljanje upita ili komentara na članke).
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni (uspostave kontakta i pružanja zatražene usluge te statistike), za koje je dana privola samim slanjem obrazaca.
Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, prigovori ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@rdd.hr.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
  
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastitapodataka@rdd.hr
ili putem pošte:
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva:
n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ulica Ivana Lučića 8
10 000 Zagreb