Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika stupila na snagu

Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika stupila na snagu

Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika stupila je na snagu 11. prosinca 2018., a Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nositelj je provedbe

Europski parlament i Vijeće usvojili su 3. listopada 2018. Uredbu o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012., koja je na snagu stupila 11. prosinca 2018.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nositelj je provedbe, dok će Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta biti sunositelj na horizontalnoj razini. Navedena tijela provodit će horizontalnu koordinaciju provedbe u suradnji sa svim relevantnim nadležnim tijelima za pojedina upravna područja i javne politike nužne za razvoj Jedinstvenog digitalnog pristupnika. Komisija će u suradnji s nacionalnim upravama razviti tehničke alate koji će biti potpora funkcioniranju pristupnika.

Uredba će građanima i tvrtkama olakšati korištenje svih mogućnosti koje jedinstveno tržište nudi, zahvaljujući lakšem pristupu online informacijama, upravnim postupcima i uslugama pomoći u pogledu njihovih jedinstvenih tržišnih prava.

Jedinstveni digitalni pristupnik koristit će se postojećim nazivom „Vaša Europa” i uključivat će jedinstveno korisničko sučelje integrirano u portal Vaša Europa. Sučelje će biti jednostavno za korištenje i dostupno na svim službenim jezicima EU-a. Novim pristupnikom objedinit će se niz mreža i usluga koje su uspostavljene na nacionalnim razinama i na razini EU-a radi pružanja potpore za prekogranične aktivnosti.

Sučeljem će se osigurati središnja pristupna točka za informacije o ostvarivanju prava na mobilnost u EU-u te omogućiti potpun, nediskriminirajući pristup različitim postupcima na internetu. Osnovno je načelo pristupnika da bi svaki postupak dostupan državljanima jedne države članice trebao biti jednako dostupan onima iz drugih država članica.

Neki ključni upravni postupci bit će na internetu dostupni i nacionalnim i prekograničnim korisnicima. Njima su obuhvaćene situacije relevantne za poslovanje, rad ili studiranje ili preseljenje iz jednog mjesta u drugo, na primjer zahtjev za izdavanje potvrde o boravištu, prijava za stipendije i zajmove, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, dobivanje europske iskaznice zdravstvenog osiguranja, registracija motornog vozila, zahtjevi za ostvarivanje mirovine te registracija zaposlenika u mirovinski i osiguravajući fond.

Novim pristupnikom omogućit će se smanjenje administrativnih opterećenja. Kao opće pravilo jedinstveni digitalni pristupnik primjenjivat će načelo „samo jednom”, što znači da će pojedinci i poduzeća javnim upravama trebati dostaviti iste informacije samo jedanput.

 

Pisane vijesti