Učinkovito upravljanje digitalnom transformacijom zahtijeva angažman svih dionika

Učinkovito upravljanje digitalnom transformacijom zahtijeva angažman svih dionika

Državni tajnik Bernard Gršić: Moramo ubrzati proces digitalizacije

Projekt "Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave" provodi se kroz dvije komponente uspostavom funkcionalnog i učinkovitog modela upravljanja i koordinacije projekata digitalizacije te uspostavom interoperabilnog okvira s ciljem poboljšanja digitalnih usluga. Do sada su obavljeni intervjui s predstavnicima tijela državne uprave koja su prepoznata kao ključni dionici u procesu digitalizacije, provedeno je ispitivanje putem online upitnika koji proširuje pitanje koordinacije digitalizacijskih aktivnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj, održane su dvije radionice s ciljem boljeg razumijevanja kvalitete planiranja i provedbe javnih digitalnih projekata u hrvatskim državnim tijelima, te su obrađene teme analiza registara, evidencija i upisnika.

Projekt financira Europska unija kroz Instrument tehničke potpore (TSI), a provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), u suradnji s glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (DG REFORM). Podizvoditelji na projektu su finski institut Demos Helsinki i Gulija Consulting and Smart Solutions d.o.o. Opći cilj projekta je pružanje podrške Republici Hrvatskoj u osmišljavanju, razvoju i provedbi reformi te potpora pripremi, izmjeni, provedbi i reviziji Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u skladu s Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća.
 
Tijekom sastanka upravljačkog odbora državni tajnik Gršić je naglasio kako je ulaganje u kompetentnu javnu upravu, koja prepoznaje i fokusirana je na potrebe građana i gospodarstva, preduvjet za razvoj. "U tom smislu trebamo ubrzati digitalizaciju javne uprave, kako bismo poboljšali kvalitetu života građana i imali konkurentnije gospodarstvo. Upravo je u tijeku razvoj desetogodišnje strategije digitalizacije Republike Hrvatske i kao rezultat očekujem jasne smjernice razvoja", zaključio je državni tajnik.

Pisane vijesti