Sustav e-Građani bogatiji za dvije nove e-usluge, eHzmo – doplatak za djecu i eTahograf

Sustav e-Građani bogatiji za dvije nove e-usluge, eHzmo – doplatak za djecu i eTahograf
Sustav e-Građani, koji trenutno broji preko milijun korisnika, bogatiji je za dvije nove e-usluge.
 
Putem usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje „eHzmo – doplatak za djecu“ omogućeno je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.
 
AKD d.o.o. razvila je uslugu „eTahograf“ koja omogućava fizičkim osobama – vozačima podnošenje e-zahtjeva za izdavanjem kartica koje služe za identifikaciju vozača te koje omogućuju pohranu podataka o aktivnosti vozača. Zahtjev za izdavanje kartice vozača može podnijeti hrvatski državljanin koji posjeduje važeću vozačku dozvolu minimalno B kategorije izdanu u Republici Hrvatskoj. 
 
Korisnicima sustava e-Građani sada je dostupno 76 elektroničkih usluga kojima se može pristupiti na web adresi http://e-gradjani.gov.hr

Pisane vijesti