Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva proširenim djelokrugom rada preuzeo projekte razvoja državne informacijske infrastrukture

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva proširenim djelokrugom rada preuzeo projekte razvoja državne informacijske infrastrukture

Sustav e-Građani i Centar dijeljenih usluga među najvažnijim su projektima digitalizacije koje je Vlada Republike Hrvatske pokrenula kako bi se pojednostavila i ubrzala komunikacija građana i javne uprave te povećala transparentnost javnog sektora

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavlja s provedbom projekata digitalizacije kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja. Danom stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/2020) Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzima poslove iz djelokruga Ministarstva uprave koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave, uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave, povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi te sustava elektroničke uprave.

Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga (CDU), koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

Digitalno društvo u kojem živimo pruža nam mnoštvo novih mogućnosti. Hrvatske građane treba educirati kako se koristiti digitalnim tehnologijama i uslugama na radnom mjestu i u svakodnevnom životu, pri čemu je osobito važno naučiti koristiti tehnologije i usluge na siguran način. To vrijedi za sve, pružatelje digitalnih usluga i korisnike počevši od banaka, preko telekomunikacijskog sektora, do javne uprave. Jednako je važno digitalne usluge i sadržaje omogućiti svim korisnicima, osobito osobama s invaliditetom ili onima koji imaju bilo kakve poteškoće u korištenju, jer nema digitalnog društva ako u njega nisu uključeni svi njegovi građani. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavlja razvijati digitalno društvo kao uspješno  i kvalitetno društvo svih građana. 

Pisane vijesti