Rezultati javnog poziva za iskaz interesa za prikupljanje projektnih prijedloga

Rezultati javnog poziva za iskaz interesa za prikupljanje projektnih prijedloga

Podržan projekt tvrtke Infobip kao Važni projekt od zajedničkog europskog interesa u području infrastrukture i usluga u računalnom oblaku (Important Projects of common European interest - Cloud Infrastructure and Services (IPCEI - CIS))

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva proveo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u IPCEI-ju u području infrastrukture i usluga u računalnom oblaku kako bi se identificirali i kvalificirali potencijalni industrijski projekti koji bi mogli ispunjavati uvjete za sudjelovanje.

Do roka za prijavu projektnih prijedloga zaprimljene su četiri (4) prijave (u nastavku redoslijed prema vremenu zaprimanja prijava):
  1. Deep LS j.d.o.o. - Platforma računalnog oblaka za razvoj novih lijekova primjenom metoda umjetne inteligencije
  2. Infobip - Infobip globalna komunikacijska platforma
  3. Kordun alati d.o.o. - Projekt zelene tranzicije radno intenzivne proizvodnje kroz racionalizaciju poslovnih prostora
  4. Syntio - Low Latency Data Handler

Povjerenstvo za odabir projekata provelo je postupak pregleda i ocjene pristiglih prijava, a temeljem kriterija objavljenih u javnom pozivu kao i onih koje je Europska komisija postavila i objavila u IPCEI priopćenju.

Svi predloženi projekti predstavljaju zanimljive projektne ideje u područjima IPCEI lanca vrijednosti koje pokrivaju i sigurno će pronaći svoje mjesto na tržištu, no za nastavak ovog procesa bilo je nužno predložiti projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:
 
  • veliki inovativni R&D&I projekt ili prva industrijska implementacija s visokim sadržajem istraživanja i inovacija
  • projekt "mora biti važan kvantitativno ili kvalitativno", što znači da "treba biti posebno velik po veličini ili opsegu i/ili podrazumijevati vrlo znatnu razinu tehnološkog ili financijskog rizika"

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Povjerenstvo je donijelo odluku da će za nastavak procesa prema Europskoj komisiji podržati projekt tvrtke Infobip „Infobip globalna komunikacijska platforma“.

SDURDD u potpunosti podržava razvoj projekata koji pridonose povećanju inovacijskih digitalnih kapaciteta RH uz istovremeno poticanje napretka cjelokupnog IT sustava, a sve kako bi se RH pozicionirala kao jedna od zemalja članica EU s konkurentnim IT sektorom u području računalnog oblaka i kako bi na taj način doprinijela ostvarenju ambicioznih EU ciljeva digitalnog desetljeća.

Tvrtke koje ne nastavljaju s procesom prijave za IPCEI-CIS projekt potičemo da nastave s daljim razvojem  projektne ideje te da svakako prate sve dostupne informacije o mogućim drugim izvorima financiranja projekata te poglavito natječaje koje će za financiranje projekata objavljivati tijela državne uprave.

Pisane vijesti