Portal e-Građani – dostupno 100 usluga

Portal e-Građani – dostupno 100 usluga

Na Portalu e-Građani od danas je dostupna 100. usluga, namijenjena građanima i poduzetnicima, "Jedinstvena informacijska točka - Sustav katastra infrastrukture"

Portal e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji na jednome mjestu pruža informacije i elektroničke usluge građanima i poduzetnicima te omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju s javnom upravom. Tako građani i poduzetnici mogu u svoje ime, u ime svoje djece, kao i u ime svog poslovnog subjekta pristupati javnim elektroničkim uslugama koje pružaju tijela javnog sektora. Osnovni cilj javnih elektroničkih usluga je građanima i poduzetnicima uštedjeti vrijeme, pružiti komunikaciju s bilo kojeg mjesta te brzo i efikasno riješiti zahtjeve upućene prema tijelima javnog sektora, bez odlaska u neku od institucija, koristeći digitalne tehnologije.

Redizajnom portala e-Građani 2021. godine, u fokus su stavljene potrebe i način na koji građani koriste svoj digitalni identitet. Uveden je novi element - navigacijska traka, koja omogućava funkcionalnosti jedinstvene prijave i odjave, prilagodbe pristupačnosti (kontrast, disleksija) te dohvaćanje podataka o korisniku putem OIB-a bez obzira na to radi li se o fizičkoj osobi ili poslovnom korisniku. Redizajnirani sustav e-Građani omogućio je novu funkcionalnost putem koje roditelj može pristupati usluzi za svoje dijete, a ovlaštena osoba za tvrtku.

Usluge na portalu e-Građani danas koristi više od 1.57 milijuna građana čiji se broj u protekloj godini povećao za gotovo 25%.

Od ukupno 100 usluga koliko ih je od danas dostupno na portalu e-Građani najčešće korištene su usluge EU digitalna COVID potvrda, e-Matične knjige, e-Usluge MUP-a, e-Porezna, e-Dnevnik za roditelje i Portal zdravlja. Usluge su korištene gotovo 81 milijun puta, a samo u 2021. godini više od 33.5 milijuna puta.Novom, 100. uslugom, čiji je pružatelj Državna geodetska uprava, omogućeno je predavanje geodetskog elaborata infrastrukture u nadležni katastarski ured na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem te pretraživanje, zaprimanje i distribucija obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima i eksport obavijesti vlasnicima/upraviteljima infrastrukture za objavu na njihovim mrežnim stranicama. Sustav katastra infrastrukture uključuje prikaz podataka jedinstvene baze o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi.

 

Pisane vijesti