Pokrenut novi portal Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske

Pokrenut novi portal Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva pokrenuo je novi portal Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske

Portal je razvijen u sklopu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i dostupan je javnosti na već poznatoj adresi https://sredisnjikatalogrh.gov.hr.

Središnji katalog  već dugi niz godina omogućuje korisnicima trajnu dostupnost službenih dokumenata i informacija u svrhu informiranja i ponovne uporabe. Razvojem integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom i informacijama osuvremenjeno je i javno korisničko sučelje koje nudi pretraživanje i pregled zbirki dokumenata Središnjeg kataloga kroz novu semantičku tražilicu i modernizirane prikaze zbirki prema metapodacima relevantnima za opis službene dokumentacije. Ukoliko se korisnik odluči na portalu registrirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), moći će pomoću vlastitog korisničkog sandučića dostaviti zahtjev ili upit vezan uz službene dokumente odnosno preuzeti za njega pripremljene sadržaje. Tijelima javne vlasti bit će pak omogućeno da putem korisničkog sandučića dostave službeni primjerak dokumenta u Središnji katalog. 

Semantička tražilica integrirana u sklopu portala omogućuje indeksiranje i pretraživanje pravnih propisa, međunarodnih ugovora, glasila tijela lokalne samouprave i drugih službenih dokumenata Republike Hrvatske u potpunosti ili dijelom napisane na hrvatskome jeziku. Prirodni je nasljednik morfološki osjetljive tražilice CADIAL pomoću koje su se na stranicama Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH više od deset godina pretraživali pravni propisi. U razvoju semantičke tražilice iskorišten je napredak u području obrade prirodnog jezika i strojnog učenja u svrhu boljeg korisničkog iskustva pretrage službene dokumentacije. Krajnjem korisniku omogućeno je da osim pravnih propisa sada po punom tekstu pretražuje i ostale kolekcije Središnjeg kataloga - međunarodne ugovore, lokalne glasnike i ostale službene dokumente tijela javne vlasti. Rezultati takvog pretraživanja su liste kontekstualiziranih zapisa koji će korisniku omogućiti ne samo pristup tekstu dokumenta već i metapodacima koji ga opisuju, poveznicama na srodne ili temeljne dokumente, neslužbene prijevode ili pročišćene verzije.

Novi portal i dalje omogućuje pristup Adresarima i imenicima tijela javne vlasti kao i Adresaru stranih predstavništava u RH, gdje je kroz jednostavne tražilice ili preglede moguće na jednom mjestu dobiti adresarske podatke institucija, pratiti njihov historijat ili se informirati o dužnosnicima. Svi dobiveni podaci mogu se na jednostavan način u korisničkom sučelju izvesti u pregledne liste za daljnju upotrebu.

Novim funkcionalnostima i novim ruhom mrežnog portala Središnjeg kataloga nadamo se postojećim i budućim korisnicima olakšati iskustvo snalaženja u pristupu službenim dokumentima i informacijama Republike Hrvatske.

Pisane vijesti