Održana konferencija projekta e-Pristojbe u Zagrebu

  • Slika /slike/DOGAĐAJ/2021/Dražen Božić_Andreja Kajtaz_Bernard Gršić.jpg
  • Slika

U Novinarskom domu predstavljeno plaćanje pristojbi i naknada putem usluga preko portala e-Građani ili karticama na šalteru županija i matičnih ureda

Projektom e-Pristojbe povećana je dostupnost javnih usluga te je omogućena bezgotovinska naplata pristojbi i naknada prilikom pružanja javnih usluga i upravljanja njima. Krajnji je cilj potpunim informatiziranjem poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima, kako fizičkim tako i pravnim osobama.

"Građani pristojbe i naknade umjesto državnim biljezima ili uplatnicama mogu plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica na mjestu pružanja javnih usluga putem POS uređaja ili unutar pojedinih elektroničkih usluga koje su korisnicima dostupne kroz portal e-Građani. Dovršetkom projekta e-Pristojbe uvest će se kartično plaćanje na mjestu pružanja usluga putem POS uređaja kao i elektronička naplata upravnih pristojbi i naknada u postupcima i procedurama za koje je propisana njihova naplata. To će omogućiti daljnji razvoj elektroničkih usluga u sustavu e-Građani u kojem s današnjim danom broj jedinstvenih korisnika iznosi preko 1.518.000", izjavio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić, na današnjoj konferenciji za medije povodom provođenja projekta e-Pristojbe u Zagrebu.

Projektom e-Pristojbe povećana je dostupnost javnih usluga te je omogućena bezgotovinska naplata pristojbi i naknada prilikom pružanja javnih usluga i upravljanja njima. Krajnji je cilj potpunim informatiziranjem poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima, kako fizičkim tako i pravnim osobama.

"Fina je kroz ovaj projekt nastavila suradnju sa SDURDD-om u domeni digitalizacije te uspostavom nacionalnih komponenti sa specijaliziranim funkcijama. Domenom autentifikacije bavimo se kroz NIAS koji smo učinili interoperabilnim i na EU nivou priključivši se na EU platforme poštujući EU standarde u domeni elektroničkih identiteta. Ovim projektom smo pružili potporu SDURDD-u pri uspostavi jedinstvene platforme za pregled i plaćanje pristojbi i naknada za usluge javnopravnih tijela. Elektroničke usluge uključene u sustav e-Građani dobile su priliku integrirati ovu novu komponentu državne informacijske infrastrukture specijalizirane za elektronička plaćanja kako bi korisnik svoju potrebu mogao u potpunosti riješiti on line, u istom procesnom koraku. Ujedno, uvođenjem jedinstvenog uvida nadzornicima ovog procesa, dati će se prilika za nadzor i snažnije poticanje procesa digitalizacije u ovoj domeni", objasnila je Andreja Kajtaz, direktorica Fininog Sektora komercijalnih digitalnih rješenja. 

Najveća prednost za građane svakako je činjenica da više nema potrebe za kupovinom i korištenjem biljega, već je određene pristojbe moguće platiti kreditnom/debitnom karticu na šalteru županijskih i matičnih uprava. Dodatna je pogodnost cjelokupnog projekta to što je on omogućio da se kompletna usluga može platiti i samostalno, putem vlastitog računala u sustavu e-Građani. 

U planu je do kraja godine omogućiti kartično plaćanje putem POS uređaja i u policijskim upravama, policijskim postajama te lučkim kapetanijama, a cjelokupni je projekt vrijedan 50.523.857,45 HRK i u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda.
 
 

Pisane vijesti