Grad Rijeka u sustavu e-Građani

Grad Rijeka u sustavu e-Građani

Namjera je da se što više jedinica lokalne i područne samouprave sa svojim uslugama integrira u sustav e-Građani

U Ministarstvu uprave potpisan je 10. svibnja 2016. godine Sporazum o uključivanju Grada Rijeke u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav projekta e- Građani. Time su stvorene pretpostavke za integriranje e-usluga Grada Rijeke u sustav e-Građani, a radi se o uslugama koje su pohranjene u informatičkim sustavima Grada Rijeke (ISG) te mogućnosti praćenja tijeka rješavanja predmeta u ustrojstvenim jedinicama Grada Rijeke. 

Sporazum su potpisali pomoćnik ministrice uprave Bernard Gršić, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i predsjednica Uprave Financijske agencije Anđelka Buneta, a potpisivanju  je prisustvovala  i ministrica uprave dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović.

Sustav e-Građani omogućava modernu, brzu i jednostavnu komunikaciju građana s javnom upravom i namjera  je da se što više jedinica lokalne i područne samouprave sa svojim uslugama integrira u sustav. Uz Grad Rijeku, u sustavu e- Građani je i Grad Zagreb sa Zagrebačkim holdingom koji omogućava izdavanje računa u Osobni korisnički pretinac.

Više o sustavu e-Građani

Pisane vijesti