Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za registraciju udruga

Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za registraciju udruga

Tako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom)

Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre dostupno je putem poveznice: https://registri.uprava.hr/#!upisi 


Zašto elektroničko popunjavanje?


Forma elektroničkog popunjavanja identična je sadržaju obrazaca propisanih  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/15), te sadrži Popis ciljanih skupina i Klasifikaciju djelatnosti udruga.

Kako se udruge samostalno opredjeljuju i razvrstavaju u registru prema ciljanim skupinama iz Popisa ciljanih skupina, kojih s obzirom na članstvo i korisnike kojima je udruga usmjerena može biti i više, te se samostalno razvrstavaju u jedno ili više područja djelovanja i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, elektroničkim popunjavanjem obrasca zahtjeva, između ostalog, na vrlo jednostavan način mogu se odabrati željene ciljane skupine, područja djelovanja i djelatnosti.

Po spremanju elektronički popunjenog zahtjeva, on dobiva jedinstveni osmeroznamenkasti kod. Također, aplikacija nudi mogućnost ispisa popunjenog zahtjeva. Tako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom). Dakle, postupak za upis udruge ili strane udruge odnosno za upis promjene u registar smatra se pokrenutim u trenutku predaje urednog zahtjeva nadležnom uredu.

Kad nadležni ured utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za upis udruge ili strane udruge, odnosno za upis promjene u registar, o tome donosi rješenje. Prilikom upisa u registar udruga odnosno registar stranih udruga unosom jedinstvenog osmeroznamenkastog koda sa Vašeg zahtjeva automatski se dohvaćaju svi podaci potrebni za upis, koje ste unijeli u formu elektroničkog popunjavanja.


Trebate pomoć?


Ako imate poteškoća s elektroničkim popunjavanjem obratite se nadležnom uredu.
 
Adresar nadležnih ureda 

Vodič za osnivanje udruge

Pisane vijesti