Državni tajnik sudjelovao na konferenciji City Upgrade

Državni tajnik sudjelovao na konferenciji City Upgrade

Ovogodišnja konferencija City Upgrade održana je 7. lipnja u Krku, na kojoj se okupilo dvadesetak sudionika

Konferencija je bila podijeljena na tri dijela: Strategija eDRUŠTVO, SMART CITY HR i PRŠI-plan razvoja širokopojasnog interneta. Održano je više predavanja od strane sudionika, a održane su i tri panel-rasprave, po jedna u tri navedena područja.

Državni tajnik Bernard Gršić sudjelovao je na panelu "HR strategija razvoja i eDRUŠTVO HR – Q&A".

Tom prilikom Bernard Gršić govorio je o novom Programu Digitalna Europa (Digital Europe Programing) te o mogućnostima koje digitalizacija nudi.

Foto: EVENTA01

Pisane vijesti