Državni tajnik Gršić: Hrvatski građani su prepoznali vrijednost digitalnih javnih usluga

Državni tajnik Gršić: Hrvatski građani su prepoznali vrijednost digitalnih javnih usluga

Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat omogućava građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje

Šibenik, 27. listopada 2022. – Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u Konvencijskom centru Šibenik organizirao je javno događanje kako bi se građanima predstavila platforma za e/m-Potpis i e/m-Pečat. Riječ je o platformi koja predstavlja jedinstveno rješenje koje će omogućiti tijelima državne i javne uprave elektroničko potpisivanje i ovjeru dokumenata.
 
Cilj projekta Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat je podići kvalitetu javnih usluga prema građanima. Jedna od prednosti provedbe ovog projekta je lakša i brža komunikacija s državnim tijelima te smanjenje troškova poslovanja kroz automatizaciju poslovnih procesa, što će rezultirati povećanjem kvalitete usluge javne uprave i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.
 
U sklopu javnog događanja, Bernard Gršić, tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva naglasio je važnost ovog projekta.
 
„Realizacijom projekta Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat omogućit će se građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje različitih zahtjeva od strane korisnika javnih usluga, čime će se unaprijediti i ubrzati međusobna korespondencija korisnika s javnom upravom. Danas se prilikom podnošenja zahtjeva prema javnopravnim tijelima, od korisnika uglavnom traži vlastoručni potpis kada se radi o građanima, odnosno vlastoručni potpis ovlaštene osobe i klasični pečat kada se radi o poslovnim subjektima. Isto tako s druge strane, ovlašteni službenici i čelnici javnopravnih tijela, pri izradi i izdavanju različitih akata (odluke, rješenja, potvrde, uvjerenja i sl.) koriste vlastoručni potpis i pečat javnopravnog tijela. Takva klasična korespondencija je sporija, manje učinkovita. Upravo realizacijom ovog projekta i korištenjem digitalne tehnologije građanima će se olakšati i ubrzati komunikacija s tijelima javne uprave kako ne bi morali ići od šaltera do šaltera.“- istaknuo je državni tajnik Gršić.
 
Implementacija Platforme za e/m-Potpis i e/m-Pečat  podržat će servise za elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata sa svih platformi i uređaja, kao i validaciju (provjeru) tih elektroničkih potpisa i pečata. Sustav će biti dizajniran na način da omogući jednostavno korištenje platformom od strane drugih elektroničkih usluga koja tijela javne vlasti pružaju svojim korisnicima, koje će biti nadograđene modulom za potpisivanje odnosno pečatiranje.
 
Projekt Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat u cijelosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost je 22.465.901,38 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 20.11.2018. do 20.03.2023.

Pisane vijesti