Državni tajnik Bernard Gršić gostujući na Hrvatskom katoličkom radiju predstavio Strategiju digitalne Hrvatske 2032.

Državni tajnik Bernard Gršić gostujući na Hrvatskom katoličkom radiju predstavio Strategiju digitalne Hrvatske 2032.

Strategija obuhvaća četiri ključna područja: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave i pravosuđa, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža te razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao stručni nositelj izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, u kolovozu 2021. godine pozvao je sva relevantna tijela da se uključe u izradu strateškog dokumenta Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. Dokument je polazna točka za uspostavu novog nacionalnog strateškog okvira za digitalnu tranziciju društva i gospodarstva u Republici Hrvatskoj.
 
U izradi dokumenta Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, proteklih nekoliko mjeseci, sudjelovala su tijela državne uprave, udruge, visokoškolske ustanove akademske zajednice, udruženja gospodarskih subjekata na području digitalizacije koji su imenovali svoje predstavnike u Stručnu radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. Na taj način ostvarena je sinergijska uključivost javnog i privatnog sektora, ali i akademske zajednice i relevantnih udruga u proces donošenja dokumenta koji je od nacionalne strateške važnosti.
 
Državni tajnik Gršić gostujući u studiju na Hrvatskom katoličkom radiju tom prilikom je izjavio: „Digitalizacija sama za sebe nije bit, nego je to alat kojim će se olakšati cjelokupna komunikacija državne uprave i građana, između administracije i poduzetnika, postaviti novi standardi i omogućiti jednostavna dostupnost svih usluga državne uprave i omogućiti gospodarstvu brži i bolji rast i razvoj. Cilj je da u periodu pred nama, do kraja ove godine, definiramo kako ćemo postići zacrtane ciljeve u području digitalizacije društva i gospodarstva do 2032. godine, a naš glavni moto i vizija u desetogodišnjem periodu je digitalnom transformacijom unaprijeđena Hrvatska“, zaključio je državni tajnik.

Pisane vijesti