Središnji registar državne imovine

Slika /slike/RDI_web2.png
Središnji registar državne imovine predstavljat će sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine. Pod pojmom državne imovine podrazumijeva se sva nefinancijska i financijska imovina države, imovina trgovačkih društava, zavoda, ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

To podrazumijeva:
  • imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske
  • imovinu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
  • imovinu trgovačkih društava, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
  • imovinu ustanova kojima je jedan od osnivača Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
  • imovinu ustanova kojima je jedan od osnivača ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
  • imovinu pravnih osoba s javnim ovlastima te pojavni oblici državne imovine koji su tim pravnim osobama na temelju posebnog propisa ili pravnog posla dani na upravljanje i/ili korištenje.

Središnji registar državne imovine je uspostavljen i vodi se sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18),  koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. godine, te kojim je odlučeno da se vođenje Registra državne imovine povjeri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva kao središnjem tijelu državne uprave nadležnom za razvoj digitalnog društva.

Dana 22. veljače 2019. godine, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je sve poslove vođenja Središnjeg registra od strane Ministarstva državne imovine te ostale aktivnosti oko istog temeljem Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18).

Sve dodatne informacije oko Središnjeg registra državne imovine možete dobiti slanjem upita na elektroničku adresu: srdi@rdd.hr