HITRONet

HITRONet

Računalno komunikacijska mreža javnopravnih tijela

HITRONet je komunikacijska mreža koja služi za povezivanje različitih javnopravnih tijela putem jedne zajedničke računalno komunikacijske infrastrukture. Ujedno, ova mreža predstavlja jedan od osnovnih dijelova državne informacijske infrastrukture, posebno važnu za daljnji razvoj elektroničkih usluga jer omogućava sigurnu i pouzdanu komunikaciju između javnopravnih tijela. Osnovna svrha HITRONet mreže je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. Također, HITRONet korisnicima omogućuje siguran i strogo kontroliran pristup te povezivanje mreže na internet i uspostavu standardnih mrežnih servisa.

Kroz mrežu HITRONet trenutno je povezano 535 lokacija javnopravnih tijela (pravosudnih tijela – sudova, ureda državne uprave u županijama itd.), kao i Centar dijeljenih usluga.

Na mreži HITRONet, pored uobičajenih mrežnih usluga, implementirani su i posebni servisi isključivo za potrebe javnopravnih tijela, kao što su Sustav državne riznice, OIB sustav, e-Spis itd.

Od listopada 2012. godine kroz HITRONet mrežu sva tijela dobivaju i pristup zajedničkom izlazu na internet. Trenutno javnopravna tijela koja koriste ovu mrežu imaju na raspolaganju zakupljen telekomunikacijski kapacitet 10 Gbit/s za pristup Internetu. Također je uključena i zaštita od raspodijeljenih (DDoS) napada na strani operatera. Dobavljač linka je tvrtka Iskon Internet d.o.o., a vrijednost ugovora sklopljenog nakon postupka javne nabave je 239.100,00 kn (s uključenim PDV-om).

Pored navedenog priključka na Internet u HITROnetu je uspostavljena i razmjena internetskog prometa putem CIX-a (Croatian Internet eXchange). HITRONet prema CIX-u ima vezu kapaciteta od 10 Gbit/s te razmjenjuje internetski promet (Internet peering) sa 17 od ukupno 34 članica.
 

HITRONet/TESTAng

Od lipnja 2009. godine HITRONet je povezan sa sTESTA mrežom (sTESTA - secured Trans European Services for Telematics between Administrations), posebnom mrežom Europske unije kojoj je svrha povezivanje tijela na razini Europske unije. Razvojem telekomunikacijskih mreža ova mreža 2013. godine postaje TESTA-ng.    
TESTA-ng  predstavlja sigurnu i pouzdanu mrežu koja se koristi za pružanje transeuropskih usluga između javnih uprava zemalja Europske unije. Ujedno, riječ je o jedinstvenoj mreži na svijetu budući da povezuje tijela državne uprave iz čak 30 zemalja, odnosno 27 država članica Europske unije te tri pridružene zemlje.

TESTA-ng podatkovna mreža s kojom je HITRONet povezan je tzv. generički model TESTA-ng na kojem su razvijeni servisi kao što su AFIS, CARE, EURODAC, FIDES, FIUNET, SCEPYLT, SIGL, TACHONET itd. Na ovu platformu povezani su još i EUROPOL informacijski sustav te SIS i VIS sustavi Europske unije.