Poništenje Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje u sklopu Projekta prilagodbe informacijskih sustava tijela javnog sektora portalu otvorenih podataka (Open Data) UP.04.1.1.19.0001

Poništenje Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje u sklopu Projekta prilagodbe informacijskih sustava tijela javnog sektora portalu otvorenih podataka (Open Data) UP.04.1.1.19.0001

Poništava se Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu Projekta prilagodbe informacijskih sustava tijela javnog sektora portalu otvorenih podataka (Open Data) UP.04.1.1.19.0001 objavljen 9. studenog 2022. godine na web stranicama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Nakon proteka roka za prijavu određenog Javnim pozivom, tehnički koncept budućeg sustava je izmijenjen, čime se omogućila centralizirana objava podataka, a ne pojedinačna objava podataka.
Navedenom izmjenom smanjili su se opseg i troškovi budućeg održavanja te se pojednostavnio proces objave podataka.
 
Slijedom navedene promjene tehničkog koncepta sustava, Javni poziv više nije moguće provesti na način kako je Javnim pozivom propisano te se stoga Javni poziv poništava.

Pisane vijesti