Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o izradi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine

Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o izradi Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine

Na svojoj 71. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021.,Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine

Za izradu Strategije zadužen je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Digitalizacija kao jedan od prioriteta područja javnih politika ključni je element svih resora te je potrebna snažna koordinacija kao i jasan plan i vizija kako bi se izgradila snažna digitalizirana javna uprava, digitalizirano gospodarstvo i digitalno društvo građana. U izradu će biti uključeni brojni partneri uključujući  tijela javne vlasti, civilni sektor, akademsku zajednicu, privatni sektor i socijalne partnere.

Sama izrada Strategije osigurana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Strategija će predvidjeti potrebu uvažavanja postojećih standarda, najboljih praksi i principa dizajna kod razvoja novih usluga, sustava i platformi.

Izradu Strategije pratit će i razrada mehanizma koordinacije projekata i ulaganja u digitalizaciju te smjernica za koordinaciju pripreme i provedbe projekata za podršku digitalne transformacije društva i gospodarstva na nacionalnoj i lokalnoj razini. Strategija će obuhvatiti strateške ciljeve i prioritete koji će biti osnova za definiranje mjera u sljedećim područjima, a s ciljem uspostave sustavnog pristupa digitalizaciji:
 
  1. Digitalna tranzicija gospodarstva
  2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa 
  3. Razvoj širokopojasnih komunikacijskih mreža 
  4. Razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta

 

Pisane vijesti