Uredi državne uprave u županijama dobili nova računala

Uredi državne uprave u županijama dobili nova računala

U sklopu digitalizacije javne uprave i projekta „e-Pristojbe“ Ministarstvo uprave nabavilo je 219 novih računala koja su namijenjena uredima državne uprave u županijama

Projekt „e-Pristojbe“ omogućit će elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada pa korisnici više neće morati fizički odlaziti na dodatne šaltere kako bi platili određene naknade. Vrijednost potpisanog ugovora za projekt „e-Pristojbe“ iznosi 50.6 milijuna kuna, od čega je 43 milijuna sufinancirano iz fondova Europske unije.

Kako bi se u urede državne uprave u županijama što prije uvela usluga kartičnog plaćanja putem POS-uređaja, koja je tek prva faza velikog projekta e-Pristojba, djelatnici u uredima državne uprave dobili su novu potrebnu računalnu opremu.

Naime, analiza računalne opreme pokazala je kako pojedini uredi državne opreme posjeduju zastarjelu računalnu opremu, točnije računala s Windows XP sustavom koji je zastario te aplikacija za EFT POS uređaje neće raditi s istim - stoga je u sklopu projekta „e-Pristojbe“ omogućeno pribavljanje nove računalne opreme na kojoj će biti omogućeno korištenje klijentske aplikacije za EFT POS uređaje, a koja je dio sustava e-Pristojbe i služit će za uspostavljanje kartičnog plaćanja u Uredima državne uprave tijekom prvog kvartala 2019. godine.

Ukupna vrijednost ugovora je 1.494.675,00kn (s PDV-om) od čega je 85% sufinancirano iz ESF fonda.

Riječ je o postupku nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave koji se izvršio na temelju važećeg Okvirnog sporazuma br. 1/2017-1 za nabavu računala i računalne opreme koji je sklopio Središnji državni ured za središnju javnu nabavu za sve obveznike središnje javne nabave i Ministarstvo uprave.

Računala su prema potrebama raspoređena uredima državne uprave:

Ured državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije -  12 računala
Ured državne uprave Brodsko-posavske županije – 16 računala
Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije – 16 računala
Ured državne uprave Koprivničko–križevačke županije  – 7 računala
Ured državne uprave Osječko - baranjske županije -  35 računala
Ured državne uprave Požeško-slavonske županije - 8 računala
Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije -  28 računala
Ured državne uprave Šibensko-kninske  županije -  9 računala
Ured državne uprave Virovitičko-podravske županije - 5 računala
Ured državne uprave Vukovarsko-srijemske županije - 26 računala
Ured državne uprave Zadarske županije - 31 računalo
Ured državne uprave Zagrebačke županije - 20 računala
Po dva računala dobili su uredi državne uprave u Karlovačkoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

Pisane vijesti