Raste broj usluga u sustavu e-Građani

Raste broj usluga u sustavu e-Građani

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pripremilo je novu uslugu "Potvrda o evidenciji korisnika socijalne skrbi", koja je danas integrirana u sustav e-Građani

U trenutnoj verziji usluge korisnik može zatražiti potvrdu ukoliko je građanin korisnik sustava socijalne skrbi. Dakle, više neće morati odlaziti po istu u nadležni Centar za socijalnu skrb. Potvrda o statusu korisnika u sustavu socijalne skrbi građanima je potrebna za dokazivanje socijalnog statusa, kao i za ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima (npr. oslobođenje plaćanja troškova prehrane, upisa u vrtić i slično).  

Riječ je o četrdeset i drugoj usluzi u sustavu e-Građani, koji trenutno broji  464.775 korisnika.

Uskoro će u sustav e-Građani biti integrirana i elektronička usluga e-Dozvola koju priprema Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Navedena usluga korisnicima/građanima omogućit će predaju zahtjeva, praćenje stanja spisa, prilaganje dokumentacije, a za ovlaštene korisnike i kompletno vođenje i rješavanje zahtjeva vezanih uz sve postupke temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.

Pisane vijesti