Potpisana Berlinska deklaracija o digitalnom društvu i vrijednosno utemeljenoj digitalnoj upravi

  • Slika /slike/Naslovna  Berlin.jpg
  • Slika

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva sudjelovao je kao predstavnik Republike Hrvatske u eGovenment Stering Board Committee za vrijeme njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije

Deklaracija ima za cilj doprinijeti digitalnoj transformaciji temeljenoj na vrijednostima koje promiče EU kao i raditi na jačanju digitalnog sudjelovanja i digitalne uključenosti u državama članicama. Potpisivanjem Deklaracije uspostavljene su smjernice u upravljanju digitalnom tranzicijom, koje su usklađene sa zajedničkim europskim temeljnim pravima i vrijednostima koje bi se mogle u određenoj mjeri preoblikovati uključivanjem građana i javnosti u otvorena savjetovanja, online i offline.

Da bi se postigli ciljevi koji su prijeko potrebni za normalan i održiv razvoj europskog digitalnog društva, tijekom stvaranja ove Deklaracije usuglašeno je da se ona rukovodi sljedećim načelima: valjanost i poštovanje temeljnih prava i demokratskih vrijednosti, socijalno sudjelovanje i digitalna uključenost u oblikovanju digitalnog svijeta, osnaživanje i digitalna pismenost, povjerenje i sigurnost u interakcije s digitalnom vladom, digitalni suverenitet i interoperabilnost, sustavi usmjereni na ljude i inovativne tehnologije u javnom sektoru, promicanje otpornog i održivog digitalnog društva.

Državni tajnik Gršić je nakon potpisivanja između ostalog istaknuo: “Iznimno smo zadovoljni što smo donošenjem Berlinske deklaracije dobili zajedničku smjernicu, koja sažima sve bitne elemente koji će u predstojeće tri godine dodatno potaknuti digitalizaciju Europe. Smatramo izuzetno važnim istaknuti digitalnu pismenost kao jedan od temelja razvoja digitalnog društva. Pravilan razvoj ovisi o povratnim informacijama korisnika usluga, a naš je cilj da taj broj bude što veći i utječe na cjelokupno građanstvo. Prekograničnu uporabu digitalnih usluga, dostupnih i razumljivih svim građanima, trebalo bi osigurati nacionalnim elektroničkim identitetima. Vlade država članica moraju raditi na sigurnosnim aspektima tih usluga i osigurati povjerenje u te usluge. Bez toga nam je teško raditi na brzom razvoju i postizanju postavljenih ciljeva za period do 2024. godine.“

Pisane vijesti