Potpisan Sporazum o suradnji između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Potpisan Sporazum o suradnji između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Državni tajnik Bernard Gršić i dekan Mirko Planinić potpisali su 25. ožujka 2022. godine Sporazum o suradnji

Sporazum je potpisan u cilju ostvarenja dugoročne znanstvene, tehničke i stručne suradnje na području istraživanja i razvoja, a posebice na projektima vezanima uz razvoj državne informacijske infrastrukture uključujući i međusobnu stručnu i tehničku suradnju. Suradnja uključuje pripremu i realizaciju razvojno-istraživačkih i drugih projekata u zemlji i inozemstvu koji su vezani uz državnu informacijsku infrastrukturu, zajedničko prezentiranje i objavljivanje rezultata istraživanja, zajedničke javne istupe u cilju širenja istine o znanstvenim spoznajama vezanim uz realizaciju suradnje, kao i jačanja društvenog utjecaja djelatnosti, stručnu pomoć za kreiranje stajališta Republike Hrvatske vezano za praćenje i provedbu politika digitalnog razvoja i transformacije Europske unije, konzultantske aktivnosti, te druge oblike suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa. Posebna važnost ovog sporazuma se ogleda kroz jačanje suradnje između akademskog sektora i državne uprave gdje će se, prije svega, kroz izmjenu znanja i informacija te buduće projekte razvoja i istraživanja u javnoj upravi koristiti znanstveno i drugo iskustvo u području razvoja digitalnog društva.

Tijekom Digitalnog desetljeća Europa se suočava s dva važna izazova: zelenom tranzicijom i digitalnom tranzicijom. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u tom pogledu ima iznimno važnu ulogu te je potrebno zajedno raditi na iskorištavanju značajnog potencijala Instrumenata za oporavak i otpornost i izdvajanju izdataka za reforme i ulaganja kako bi podržali međusobno jačajuće zelene i digitalne tranzicije. Europska unija ima za cilj ubrzati razvoj i uvođenje digitalnih tehnologija kao i  zelenu i digitalnu transformaciju stavljanjem javnih usluga na raspolaganje na inkluzivan način (obrazovanje, zdravstvo, poljoprivreda i usluge e-Uprave) i aktivnim olakšavanjem rada na daljinu tijekom pandemije i šire, uključujući ubrzavanje uvođenja energetski učinkovitih ultrabrzih širokopojasnih mreža i razmještanje podatkovnih centara u skladu s odgovarajućim standardima ekološke održivosti.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu pruža visokokvalitetno i učinkovito   sveučilišno obrazovanje u području prirodoslovlja i matematike. Studijski programi utemeljeni su na istraživanjima i najnovijim znanstvenim spoznajama, a izvođenje nastave uključuje važan dio inovativnosti i međunarodne suradnje.  Znanstvena istraživanja provode se unutar područja Prirodnih znanosti (polja: Matematika, Fizika, Geologija, Kemija, Biologija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti) te Interdisciplinarnih   područja   znanosti (Geografija), a čine oko 20 % ukupne znanstvene produkcije Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvene discipline koje se njeguju na PMF-u zbog svoje su važnosti zastupljene u programima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja – osim dviju, geologije i geofizike, s kojima se učenici susreću tek u nekim osnovama u nastavi geografije. Sve one dio su tzv. STEM područja (engl. Science, Technology, Engineering, and Mathematics), iznimno važnog za tehnološko-digitalni razvoj i napredak. 
 

Pisane vijesti