Održana radionica u okviru projekta „Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“

Održana radionica u okviru projekta „Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva sudjelovao je kao suorganizator na radionici u suradnji sa Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Demos Helsinki

U tijeku je provedba projekta “Uspostava mehanizma koordinacije za osiguranje koherentnog razvoja e-Uprave“ koji se financira iz Instrumenta tehničke pomoći Europske unije. Svrha projekta je podržati Vladu Republike Hrvatske u poboljšanju upravljanja digitalnom upravom, omogućujući uspostavu funkcionalnog i učinkovitog modela upravljanja i koordinacije da bi se osigurala koherentnost u određivanju prioriteta, odabiru, praćenju i evaluaciji digitalnih projekata te pružiti podršku uspostavi modela upravljanja interoperabilnošću. Glavni cilj projekta je podržati Hrvatsku u njezinim nastojanjima da osmisli, razvije i provede reforme koje olakšavaju digitalnu transformaciju javnog sektora.

Naglasak radionice je bio potaknuti individualno i kolektivno razmišljanje o kvaliteti planiranja i provedbe javnih digitalnih projekata u Hrvatskoj. Ukazano je na nedostatke koji trenutno ometaju uspješan razvoj digitalnih projekata i na potencijalne alternativne aktivnosti koje bi bile usmjerene na rješavanje takvih nedostataka sa najboljim mogućim rješenjima.

Na radionici su prezentirani primjeri digitalne transformacije javne uprave Kolumbije, Slovenije i Irske, o kojima su govorili g. Ivan Durán, zamjenik Ministra informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz Kolumbije, g. Peter Jenko, pomoćnik glavnog direktora Uprave za informacijske tehnologije u Ministarstvu javne uprave Slovenije te g. Barry Lowry, glavni službenik za informiranje vlade Republike Irske. Uz predstavnike tijela javne uprave koja sudjeluju u procesu digitalne transformacije i ključna su za uspješnu koordinaciju projekata digitalizacije na nacionalnoj razini na radionici su iz ureda sudjelovale Branka Vuk, načelnica Sektora za sigurnost i koordinaciju razvoja digitalnog društva, Lana Belas, voditeljica Službe za upravljanje projektima i razvoj digitalnog društva te Josipa Kovačić, viša stručna savjetnica.
 
 

Pisane vijesti