Obavijest o raspisivanju Oglasa za prijam u državnu službu

Obavijest o raspisivanju Oglasa za prijam u državnu službu

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Temeljem članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05,107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), točke III. stavka 1. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 35/22), uz pribavljeno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/22-01/121, URBROJ: 514-08-01-02/01-22-03 od 10. lipnja 2022. godine, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Detalje Oglasa, kao i opis poslova i podatke o plaći radnih mjesta možete pročitati u našoj rubrici Natječaji.

Pisane vijesti