Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti započinje s radom

Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti započinje s radom

Održana prva sjednica Upravljačkog odbora Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti

Održana je konstituirajuća sjednica Upravljačkog odbora Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti na kojoj su sudjelovali predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ureda predsjednika Vlade RH i Sigurnosno-obavještajna agencije.
 
Hrvatsko Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS) osnovano je kao dio mreže europskih nacionalnih koordinacijskih središta i dio je Europskog stručnog centra u području kibernetičke sigurnosti (ECCC). ECCC ima ključnu ulogu u stvaranju okvira za povećanje i koordinaciju ulaganja u kibernetičku sigurnost između Europske unije, država članica EU i, neizravno, industrije.
 
Tom prilikom državni tajnik Bernard  Gršić je izjavio: “Pitanje sigurnosti jedno je od temeljnih pitanja svake države i nemoguće je danas ignorirati opasnosti i rizike koji su dio kibernetičkog prostora. Upravo zbog toga uz niz aktivnosti koje provodimo u procesu digitalne transformacije u Hrvatskoj nužna je i suradnja između država Europske unije kako bi osigurali  dostupan, otvoren i siguran kibernetički prostor za hrvatske građane.“
 
 
„Brzi razvoj i implementacija novih tehnologija povećavaju rizike vezane uz kibernetičku otpornost država i industrije. Upravo je zato jedna od ključnih uloga nacionalnih  koordinacijskih središta jačanje kapaciteta i konkurentnosti pojedinih država, i Europe u cjelini, u području kibernetičke sigurnosti. Podržavajući razvoj i provedbu zajedničkog plana za razvoj tehnologije i njeno uvođenje u područja javnog interesa i poslovanja, nacionalna koordinacijska središta objedinjavaju stručna znanja te posjeduju mogućnost učinkovitog angažmana i koordinacije s industrijom, javnim sektorom, akademskom i istraživačkom zajednicom te društvom u cjelini“, izjavio je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.
 
Nacionalno koordinacijsko središte radit će na jačanju hrvatskih kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti s ciljem praćenja, otkrivanja i sprječavanja kibernetičkih incidenata na nacionalnoj, međunarodnoj i međusektorskoj razini. Ujedno će upravljati financijskim sredstvima Europske komisije za potrebe jačanja nacionalnih kapaciteta i kompetencija u području kibernetičke sigurnosti, a jedna od važnijih zadaća bit će i objedinjavanje stručnih znanja, razvoj i širenje obrazovnih programa u području kibernetičke sigurnosti te podizanje razine svijesti javnosti o ovoj temi.
 

Pisane vijesti