Na Portalu e-Građani od danas je dostupna 104. usluga „e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata“

Na Portalu e-Građani od danas je dostupna 104. usluga „e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata“

Usluga omogućava podnošenje zahtjeva Hrvatskim vodama za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 165. i 169. Zakona o vodama sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata
 

Usluga e-Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata omogućava građanima i pravnim osobama predaju zahtjeva za izdavanjem vodopravne dozvole. Zahtjev se predaje Hrvatskim vodama. Predani e-zahtjevi za izdavanjem vodopravnih dozvola mogu se pregledati, dopuniti, preuzeti i ispisati u PDF obliku.
 
Proces podnošenja e-Zahtjeva za izdavanjem vodopravnih akata:
 
  1. Odaberite uslugu
  2. Odaberite željenu vjerodajnicu s liste, unesite i potvrdite podatke vjerodajnice
  3. Po uspješnoj prijavi, pristupate sustavu i nalazite se na pretrazi zahtjeva
  4. Odaberite opciju za unos zahtjeva za izdavanjem vodopravne dozvole
  5. Ispunite tražene podatke, priložite potrebne dokaze i potvrdite unos zahtjeva
  6. Zahtjev je moguće predati na dva načina:
  • digitalno potpisani zahtjev predati putem aplikacije
  • ispis zahtjeva, potpisati ga i dostaviti poštom ili osobno u ispostavu Hrvatskih voda na adresu koja Vam je naznačena na ispisanom zahtjevu             
    7. Nakon odobrenja, zahtjevu će biti priložena Vaša vodopravna dozvola u PDF obliku.
 
U slučaju da zahtjev nije potpun ili postoji neki drugi problem, službena osoba Hrvatskih voda će Vas kontaktirati i dati Vam daljnje upute.
 
Radi se o novoj usluzi čijom objavom se povećava broj usluga ne portalu e-Građani na 104 usluge. Broj jedinstvenih korisnika e-usluga u kontinuiranom je porastu i s današnjim danom iznosi 1.628.056.

Pisane vijesti